Aneu amb compte amb els certificats falsos! El certificat és vàlid durant un any des del moment de la compra. Es pot usar una sola vegada i només en les missions de la regió, especificades en el pedido. El nombre de jugadors màxims depèn de cada quest, es pot concretar la informació a la pàgina web del quest.

Сomprovació del certificat