Наша цель – открыть как можно больше квестов «Клаустрофобии» в разных городах и странах, и мы сотрудничаем с теми, кто помогает достичь этой цели.
Presentació
PDF 5,1 MB
8 Països
92Mapa dels quests
95 Escenaris únics
12 ciutats
4anys de trebal
617058El joc s’ha acabat
1490618escapats de les habitacions
Contactes
Vols obrir un quest? Poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Els seus contactes
On serà el quest
Preguntes i suggeriments
Adjunta el fitxer
DOC, PDF, JPG o PNG de fins a 10 MB
Contactes